Najczęściej kupowane

Informacja

Producenci

Dostawcy

Brak dostawców

Silnik elektryczny trójfazowy to maszyna elektryczna, które zamienia energię elektryczną w energię mechaniczną. Charakteryzuje się on prostą i wytrzymałą konstrukcją, wysokim bezpieczeństwem działania, a także eksploatacją, która nie wymaga konserwacji.

Silnik trójfazowy składa się z dwóch podstawowych części – ruchomej oraz nieruchomej. Pierwszą częścią, ruchomą, jest wirnik. Jest on wykonany z blach elektrotechnicznych, a przyjmuje forę walca ze żłobkami. Żłobki te wypełnione są miedzianymi, tudzież aluminiowymi prętami połączonymi czołowo pierścieniami. Pręty wirnika zazwyczaj ułożone są skośnie do osi wirowania, co bardzo korzystnie wpływa na rozruch silnika.

Druga z części silnika elektrycznego trójfazowego to część nieruchoma – stojan, który wykonany jest z ferromagnetycznych blach elektrotechnicznych. Blachy te są izolowane jednostronnie i złożone w pakiety, natomiast w żłobkach stojana umieszczone jest uzwojenie dwu- lub wielobiegunowe. Trzy gałęzie uzwojenia ułożone są w pakiecie stojana. Dodatkowo, gałęzie są przesunięte wzajemnie do 120 stopni elektrycznych, a ich końce są połączone razem.

Prąd w symetrycznym, wielofazowym uzwojeniu stojana jest przemienny, co powoduje powstanie w maszynie zmienne pole magnetyczne do każdej z faz. Pole wypadkowe jest polem magnetycznym, które krąży w szczelinie powietrznej między stojanem, a wirnikiem, wzdłuż obwodu maszyny. W wyniku indukcji elektromagnetycznej pole sprawia, że w uzwojeniu wirnika powstają siły elektromagnetyczne. Pod ich wpływem płyną tam prądy elektryczne, które natomiast powodują powstanie magnetycznego pola wirującego wirnika. Pola magnetyczne powstałe od stojana i od wirnika sprawiają, że powstaje tzw. moment elektromagnetyczny, który działa na wirnik.

Poza wirnikiem i stojanem, na budowę silnika trójfazowego składają się również tarcze łożyskowe, wał wirnika, wentylator i jego osłona, łożysko, jak również obudowa silnika. Każdy z tych elementów spełnia ściśle określoną rolę. Tarcze łożyskowe zamykają wnętrze silnika, natomiast wał łączy rdzeń z blach laminowanych po stronie wirnika. Wentylator umieszczony przy końcówce wału kieruje strumień powietrza powstały podczas ruchu obrotowego na użebrowanie obudowy. Natomiast łożyska, które znajdują się w tarczach łożyskowych łączą mechaniczne części obracające się z elementami stałymi. Równie ważna jest obudowa silnika. Jeżeli silnik ma małą lub średnią moc, jego obudowa może być wykonana jako aluminiowy odlew ciśnieniowy. Do obudowy silnika przymocowana jest skrzynka zaciskowa, w której umieszczone są końcówki uzwojenia stojana. Są one potrzebne do podłączenia elektrycznego.