Najczęściej kupowane

Informacja

Producenci

Dostawcy

Brak dostawców

Silnik elektryczny trójfazowy ma za zadanie zamienić energię elektryczną w energię mechaniczną. Charakteryzuje się on prostą budową, wytrzymałą konstrukcją, wysokim bezpieczeństwem działania, jak również eksploatacją, która nie wymaga konserwacji.
Silnik elektryczny zbudowany jest z dwóch części – wirnika oraz stojana. Trójfazowy system uzwojenia stojana podłączony jest do sieci prądu trójfazowego o odpowiednim napięciu i częstotliwości. W każdej fazie uzwojenia płyną prądy sinusoidalne o tej samej amplitudzie. Są one względem siebie czasowo przesunięte o 120 stopni, dzięki czemu stojan wytwarza pole magnetyczne, które krąży z częstotliwością przyłożonego napięcia. Prędkość wirowania powstałego pola magnetycznego zależy od częstotliwości sieci i od liczby biegunów silnika.
Krążące pole magnetyczne, nazywane inaczej polem wirującym, wzbudza napięcie elektryczne w uzwojeniu wirnika lub w prętach wirnika. Uzwojenie zwarte jest za pomocą pierścienia, dlatego przepływają tam prądy zwarciowe, które wraz z polem magnetycznym wytwarzają siły oraz moment obrotowy na promieniu wirnika. Moment obrotowy natomiast powoduje przyspieszenie wirnika w kierunku pola wirującego do określonej prędkości obrotowej. Razem ze wzrostem prędkości obrotowej wirnika spada częstotliwość wytwarzanego napięcia w wirniku. Jest to spowodowane faktem, że różnica między prędkością obrotową pola wirującego, a prędkością obrotową wirnika zmniejsza się. Tym samym powstaje mniejsze indukowane napięcie. Wywołuje ono mniejsze prądy w klatce wirnika, co w rezultacie powoduje mniejsze siły i mniejsze momenty obrotowe.
Moment obciążenia, a także momenty tarcia w łożyskach sprawiają, że jest pewna różnica między prędkością obrotową wirnika, a prędkością obrotową pola wirującego. Powstała a równowaga pomiędzy momentem przyspieszenia a momentem obciążenia sprawia, że silnik pracuje synchronicznie.
Prędkość obrotowa wirnika musi być mniejsza od prędkości synchronicznej krążącego pola magnetycznego. Różnica tych prędkości nazywana jest poślizgiem. Jeżeli silniki mają małą moc, poślizg może wynosić od 10 do 15%, natomiast silniki indukcyjne trójfazowe o dużej mocy charakteryzują się poślizgiem ok. 2 do 5%.