Najczęściej kupowane

Informacja

Producenci

Dostawcy

Brak dostawców

Chociaż wynalezienie jednego z pierwszych wirujących silników elektrycznych datuje się na pierwszą połowę XIX w., to maszyna ta zrewolucjonizowała życie ludzi dopiero wiele lat później.
Zadaniem silnika elektrycznego trójfazowego jest zamiana energii elektrycznej w energię mechaniczną. Silnik elektryczny trójfazowy wyróżnia się prostą budową, łatwością obsługi, wytrzymałą konstrukcją, wysokim bezpieczeństwem działania, a także małymi kosztami wykonania i eksploatacji, która nie wymaga konserwacji. Ze względu na te cechy silniki trójfazowe znajdują szerokie zastosowanie jako silniki ogólnego przeznaczenia do napędu maszyn stosowanych w przemyśle, rolnictwie, jak również w gospodarstwie domowym.
Silnik elektryczny trójfazowy zalicza się do maszyn elektrycznych indukcyjnych, będących jednocześnie maszynami prądu zmiennego. W maszynach tych następuje przetwarzanie energii elektrycznej w mechaniczną, lub odwrotnie – energii mechanicznej w elektryczną.
Silnik taki składa się z dwóch podstawowych części – wirnika oraz stojana. Pierwsza część, wirnik, wykonany jest z blach elektrotechnicznych. Przyjmuje on formę walca ze żłobkami, które wypełnione są miedzianymi lub aluminiowymi prętami połączonymi czołowo pierścieniami. Druga część silnika to stojan. Jest on wykonany z ferromagnetycznych blach elektrotechnicznych, które są izolowane jednostronnie i złożone w pakiety. W żłobkach stojana umieszczone jest uzwojenie dwu- lub wielobiegunowe. Trzy gałęzie uzwojenia ułożone są w pakiecie stojana. Trójfazowy system uzwojenia stojana podłączony jest do sieci prądu trójfazowego o odpowiednim napięciu i częstotliwości. W każdej fazie uzwojenia płyną prądy sinusoidalne o tej samej amplitudzie, aczkolwiek są one względem siebie czasowo przesunięte o 120 stopni. Dzięki temu stojan wytwarza pole magnetyczne, które krąży z częstotliwością przyłożonego napięcia. Wirujące pole magnetyczne obraca się wokół nieruchomego wirnika. W wyniku przecinania przez to pole prętów klatki wirnika, indukuje się w nich napięcie i zaczyna płynąć w nich prąd. Przepływ prądu w polu magnetycznym sprawia, że powstaje siła elektrodynamiczna.