Najczęściej kupowane

Informacja

Producenci

Dostawcy

Brak dostawców

Jednofazowe silniki indukcyjne prądu przemiennego są najczęściej stosowanymi systemami napędu. Mogą one mieć moce od ułamków konia mechanicznego do setek koni mechanicznych. Silniki te znajdują zastosowanie tam, gdzie nie jest wymagana zmienna prędkość obrotowa. Są one najczęściej stosowane w aplikacjach o małej mocy. Wyróżniane są następujące rodzaje silników o mocach ułamków konia mechanicznego: silniki indukcyjne z wyłącznikiem odśrodkowym, silniki indukcyjne z kondensatorem rozruchowym, silniki z kondensatorem pracy i rozruchu, a także silniki zwartobiegunowe.
Silniki indukcyjne z wyłącznikiem odśrodkowym mają dobrą sprawność, jak również umiarkowany moment rozruchowy, dzięki czemu stosowane są w urządzeniach taki, jak pralki, suszarki bębnowe, jak również zmywarki. Silniki indukcyjne z kondensatorem rozruchowym charakteryzują się natomiast większym momentem rozruchowym. Często stosowane są w układach napędu pralek.
Silniki z kondensatorem pracy i rozruchu wyróżniają się wysoką sprawnością, cichą pracą, jak również odwracalnością kierunku obrotów. Cechy te sprawią, że silniki te znajdują zastosowanie w pralkach, suszarkach bębnowych, ale również wentylatorach i układach klimatyzacji.
Ostatni typ silnika, silnik zwartobiegunowy, nadaje się do zastosowań małej mocy. Taki silnik zakładany jest np. w małych wentylatorach.
Silnik indukcyjny jednofazowy ma podobną budowę do silnika indukcyjnego trójfazowego. Silnik posiada wirnik klatkowy. W obwodzie stojana uzwojenie robocze umieszczone jest w żłobkach tak, by zajmował 2/3 podziałki biegunowej, natomiast pozostałe żłobki mogą być pozbawione uzwojenia, tudzież może znajdować się w nich uzwojenie pomocnicze lub rozruchowe. Prąd, który płynie przez uzwojenie robocze stojana wytwarza pulsujące pole magnetyczne, które można rozłożyć na dwa pola kołowe. Pola te wirują w kierunkach przeciwnych.
Istotną kwestią w silniku jednofazowym jest sposób rozruchu silnika. Aby powstał moment rozruchowy pole magnetyczne musi być wirujące. Pola składowe muszą być jednakowo przesunięte w przestrzeni i w czasie, a także musi być zapewniona równość amplitud poszczególnych faz.